Najnovšie

Novinky

Foto

CrossFit prekladový slovník

WOD - Workout Of the Day – tréning dňa

FOR TIME - Workout na čas

AMRAP - As Many Reps or Rounds As Possible – Čo najviac opakovaní a kôl ako je možné nazbierať za určitý čas

EMOM – Every Minute On the Minute – každú minútu do minúty splniť úlohu, po zvyšný čas minúty oddychujem

PERSONAL RECORD – PR – osobný rekord

METCON – Metabolic Conditioning

TABATA – intervalový tréning pozostávajúci z 8 intervalov po 20s práce a 10s oddychu

One Rep Max – 1RM – jednorazové maximum

AIR SQUAT – drep bez záťaže

GOBLET SQUAT – drep s kettlebellom

FRONT SQUAT – drep s činkou na ramenách

BACK SQUAT – drep s činkou na chrbte

OVER HEAD SQUAT – OHS – drep s činkou nadhlavou

DEADLIFT - mŕtvy ťah, zodvihnutie činky zo zeme na pás

SUMO DEADLIFT HIGH PULL – SDHP – zodvihnutie činky/kettlebellu zo zeme pod bradu

MEDICINBALL CLEAN – premiestnenie s medicinbalom

CLEAN – premiestnenie – zodvihnutie činky zo zeme na ramená

HANG CLEAN – premiestnenie z visu – premiestnenie činky z pozície nad kolenami

SQUAT CLEAN – premiestnenie do drepu

POWER CLEAN – premiestnenie do podrepu

SNATCH – trh činky zo zeme nad hlavu

HANG SNATCH – trh činky z visu – trh činky z pozície nad kolenami

SQUAT SNATCH – trh činky do drepu

POWER SNATCH – trh činky do podrepu

JERK – nadhod, nadhodenie činky z ramien nad hlavu

CLEAN & JERK – premiestnenie a nadhod

STRICT PRESS – striktné zatlačenie činky z ramien nad hlavu

PUSH PRESS – zatlačenie činky nad hlavu s pomocou nôh

PUSH JERK - zatlačenie činky nad hlavu s pomocou nôh a následným podrepom pod činku

SPLIT JERK - zatlačenie činky nad hlavu s pomocou nôh a následným rozskočením nôh a dopadom pod činku

KETTLEBELL SWING – KB SWING - swing s kettlebellom do úrovne očí

OVER HEAD KETTLEBELL SWINT – OH KB SWING – swing s kettlebellom nad hlavu

THRUSTER – predný drep s činkou s výrazom nad hlavu

WALLBALL – vyhodenie medicinbalu na stenu nad stanovenú čiaru

BOX JUMP – výskok na box

BURPEE – angličák

HANDSTAND PUSH-UP – HSPU – klik v stojke

DUs – dvojité preskoky cez švihadlo

SUs – obyčajné preskoky cez švihadlo

KNEES TO ELBOWS – K2E - zdvíhanie kolien k lakťom na hrazde

TOES TO BAR - T2B - zdvíhanie prstov na nohách k hrazde

PULL-UP – výťah na hrazde po bradu

CHEST TO BAR PULL-UP – C2B – výťah na hrazde s dotykom hrude

JUMPING PULL-UP – výťah na hrazde s výskokom z boxu

BANDED PULL-UP – výťah na hrazde s gumičkou

LUNGE – výpad

WALKING LUNGE – výpad v chôdzi

MUSCLE-UP – zdvih na hrazde/kruhoch do podporu

BAR MUSCLE-UP – Muscle-Up na hrazde

RING MUSCLE-UP - Muscle-Up na kruhoch

DIP – tricepsový kľuk na bradlách

RING DIP – tricepsový zdvih na kruhoch

PUSH-UP – klik

HAND RELEASE PUSH-UP – klik s uvoľnením rúk

SIT-UP – brušák

ROPE CLIMB – šplh na lane

PISTOL – drep na jednej nohe

ROW – veslovanie

RUN – beh

Komentár

  • Zatiaľ prázdne

Reagovať na článok môžu iba registrovaní používatelia.