Cenník

CrossFit Trnava

Zakúpiť alebo predĺžiť členstvo si môžete vo svojom profile po kliknutí na tlačidlo Obnoviť => Profil

Cenník CrossFit Trnava   

 

Neobmedzené mesačné členstvo (členstvo platné po dobu 1 mesiaca - neobmedzený vstup na CrossFit hodiny a Open Gym, možné zakúpiť po absolvovaní CrossFit Elements kurzu, alebo po dohode)

CENA: 70 EUR.            

Do poznámky napíšte vaše meno a priezvisko!


12 vstupov mesačne (členstvo platné po dobu 1 mesiaca, vstup na 12 skupinových CrossFit hodín, možné zakúpiť po absolvovaní CrossFit Elements kurzu, alebo po dohode)

CENA: 60 EUR.           

Do poznámky napíšte vaše meno a priezvisko!


8 vstupov mesačne (členstvo platné po dobu 1 mesiaca, vstup na 8 skupinových CrossFit hodín, možné zakúpiť po absolvovaní CrossFit Elements kurzu, alebo po dohode)

CENA: 50 EUR.            

Do poznámky napíšte vaše meno a priezvisko!


CrossFit Elements Course (kurz je určený pre začiatočníkov, obsahuje 6 vedených hodín počas troch týždňov a ďalšie tri skupinové tréningy v nasledujúcom týždni)

CENA: 70 EUR


Jeden vstup na CrossFit hodinu (jednorazový vstup na skupinový tréning CrossFit - možné zakúpiť po absolvovaní CrossFit Elements kurzu, resp. po dohode, pre rezerváciu miesta je potrebné nás kontaktovať na info@crossfittrnava.sk)

CENA: 10 EUR


Jeden vstup na Open Gym (jednorazový vstup na Open Gym vo vyhradenom čase podľa rozvrhu)

CENA: 5 EUR


 

Cenník je platný od 1.2.2020

Podmienky zakúpenia členstva v CFTT:

  • Platnosť všetkých členstiev je jeden mesiac. Napríklad od 10.2.2020 do 10.3.2020, následné predĺženie členstva bude mať platnosť automaticky od 10.3.2020 do 10.4.2020.
 
  • Pri vyčerpaní vstupov platných na dané obdobie členstva, má člen možnosť dokúpenia vstupov za zvýhodnenú cenu podľa cenníku CFTT. Prípadnú zmenu členstva môže člen vykonať vždy po vyčerpaní vstupov alebo ku dňu expirácie členstva.
 
  • Všetky druhy členstva sú neprenosné do ďalšieho obdobia, prípadne na iného člena CFTT.  Každý člen CFTT sa prihlasuje na hodiny z vlastného profilu, nie je možné prísť na hodinu v mene iného člena CFTT.
 
  • Členstvo je možné pozastaviť maximálne na 2 mesiace v roku, minimálne však na 1 týždeň. Pri vyčerpaní pozastavenia členstva na 2 mesiace v roku, bude možné členstvo obnoviť až k výročnému dátumu.
 
  • Každý člen CFTT bude notifikovaný 5 dní pred exspiráciou členstva emailom na adresu zadanú v systéme. Každý člen CFTT bude rovnako notifikovaný emailom aj v prípade neuhradenia členstva 5 dní odo dňa začiatku platnosti členstva. Pri neuhradení poplatku za členstvo, bude po 10 dňoch odo mňa začiatku platnosti členstva, členstvo pozastavené a prístup do systému zrušený.
 
  • Predĺženie členstva v CFTT je možné na mieste v CFTT, na web stránke CFTT (www.crossfittrnava.sk) v sekcií profil kliknutím na tlačidlo „Obnoviť členstvo“, na web stránke CFTT v sekcií „Cenník“ vyplnením formuláru v spodnej časti stránky, prípadne mailom na info@crossfittrnava.sk
 
  • Prihlasovanie na hodiny je možné prostredníctvom sekcie „Rozvrh“ na web stránke CFTT až do začiatku hodiny, na ktorú sa člen chce prihlásiť. Odhlasovanie z hodín je možné najneskôr 3 hodiny pred začiatkom hodiny, na ktorú je člen prihlásený v sekcií „Profil“ na webe CFTT.
 
  • O každom prihlásení/odhlásení na/z hodín bude člen notifikovaný emailom. Za každé prihlásenie/odhlásenie na/z hodín je zodpovedný člen CFTT.
 
  • Rozvrh na nasledujúci týždeň sa zverejňuje vždy v piatok doobeda.
 
  • Zakúpením členstva v CFTT súhlasíte podmienkami CFTT